Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


Dydaktyka

Aktualności
Ogłoszenia

Zadania
Bieżące
Archiwalne

Pomoce
Pomoce dydaktyczne

Wyniki, zaliczenia
Sprawdziany
Nieobecności

Kontakt
Dyżur

Wyniki sprawdzianów
Sprawdzian Nr 1 2 3 4 5 6 7 8
Maks. l. pkt 100 100 100 100 100 100 100 100
Termin poprawki do... 21.11 12.12 9.01 23.01 6.03 15.05 19.06 19.06
0938 N N N N N N N N
1680 72 71,5 74 80 70 66 80 88
1849 N 71,5 W N N N N N
1964 50 56,5 55 53 N 65 P P
2329 P 72,5 P P P P P N
3547 100 95,5 90 78 70 95 82 100
3564 93 P N P 58 P P P
4517 P 61,5 65 73 74 N N 78
4542 100 P N P 86 P P 80
4546 52 65 P 63 82 P 78 N
4634 93 75 79 77 62 55 55 N
4974 76 74,5 P 50 50 65 60 75
4991 P 57,5 69 W 68 70 85 N
4997 88 53,5 77 52 92 60 70 N
5722 93 92 87 78 80 W 75 60
6683 P 50 P P P N P 60
6718 76 73,5 87 52 50 65 100 98
7761 P P P 62 77 P P N
7848 55 60,5 N 57 52 P P P
7946 P W P P P P P N
8126 72 51 P P 74 P P N
8134 P 53 P P P P N N
8150 62 74 67 P 78 P W N
8158 P W P N P P N N
8810 P 50 P P N P P N

Objaśnienia:

N - Niezaliczony lub nieobecny
Z - Zaliczony
W - Zaliczenie warunkowe
(wynik słaby, ale nie trzeba poprawiać, przysługuje raz w semestrze)
P - Zaliczony po poprawce


Tematy i daty sprawdzianów:

1 - Rozkład jednej i dwóch zmiennych, translacja (17.10)
2 - Parametry poziomu wartosci i rozproszenia. Standaryzacja (7.11)
3 - Parametry warunkowe, agregacja, funkcje dwóch zmiennych, kowariancja, zależność stochastyczna(28.11)
4 - Regresja średnich i liniowa (19.12)
5 - Korelacja rangowa (18.01)
6 - Rozkład normalny, dytrybuanta, funkcja gęstości, statystyka z próby (10.04)
7 - Centralne twierdzenie graniczne, estymacja (8.05)
8 - Hipotezy (5.06)