Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


Dydaktyka

Aktualności
Ogłoszenia

Zadania
Bieżące
Archiwalne

Pomoce
Pomoce dydaktyczne

Wyniki, zaliczenia
Sprawdziany
Nieobecności

Kontakt
Dyżur

Wyniki sprawdzianów
Sprawdzian Nr 1 2 3 4 5 6 7 8
Maks. l. pkt 100 100 100 100 100 100 100 100
Termin poprawki do... 21.11 12.12 9.01 23.01 6.03
0938 N N N N N
1680 72 71,5 74 80 70
1849 N 71,5 W N N
1964 50 56,5 55 53 N
2329 P 72,5 P P P
3547 100 95,5 90 78 70
3564 93 P N P 58
4017 N N N N N
4247 N N N N N
4517 P 61,5 65 73 74
4542 100 P N P 86
4546 52 65 P 63 82
4634 93 75 79 77 62
4974 76 74,5 P 50 50
4991 N 57,5 69 W 68
4997 88 53,5 77 52 92
5722 93 92 87 78 80
6683 N 50 P P N
6718 76 73,5 87 52 50
7761 P P P 62 77
7848 55 60,5 N 57 52
7946 P W P P N
8126 72 51 P P 74
8134 N 53 P P P
8150 62 74 67 P 78
8158 P W P N P
8810 P 50 P P N

Objaśnienia:

N - Niezaliczony lub nieobecny
Z - Zaliczony
W - Zaliczenie warunkowe
(wynik słaby, ale nie trzeba poprawiać, przysługuje raz w semestrze)
P - Zaliczony po poprawce


Tematy i daty sprawdzianów:

1 - Rozkład jednej i dwóch zmiennych, translacja (17.10)
2 - Parametry poziomu wartosci i rozproszenia. Standaryzacja (7.11)
3 - Parametry warunkowe, agregacja, funkcje dwóch zmiennych, kowariancja, zależność stochastyczna(28.11)
4 - Regresja średnich i liniowa (19.12)
5 - Korelacja rangowa (18.01)