Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


C.V.

Polska wersja
English version

CURRICULUM VITAE

NAME: Dariusz Przybysz
DATE OF BIRTH: 6 September 1975
PLACE OF BIRTH: Wołomin, Poland

ADDRESS

Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
Nowy Świat 72, Warsaw, Poland
Phone: 48 22 657 28 34    Fax: 48 22 826 78 23
E-mail: przybysz@ifispan.waw.pl

CURRENT POSITION

Research Assistant, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences

EDUCATION:

1994 - 1999 Studies in the Institute of Sociology, Warsaw University
1999 M.A. in Sociology, Institute of Sociology, Warsaw University. Thesis: Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sedziów sportowych (Aggregation of the Sport Judges Marks as a Form of Collective Decision Making)

EMPLOYMENT HISTORY:

2001 - present Research Assistant, Department of Social Structure Research, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences
2002- present Research Assistant, Department of Studies on Methodology in Social Research, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences
1999 - 2000 Research Assistant, Research Group on Political Elites, Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL WORKSHOPS, SEMINARS:

2004 Quantitative Methods in the Social Sciences, “Theory and Practice in the Analysis of Cross-National Cross-Sectional Data”, Vienna.
2005 PISA 2003 - “Training Workshop on data analysis using SPSS”, Paris.
2006 Quantitative Methods in the Social Sciences, “Models for Longitudinal and Incomplete Data”, Hasselt University.

TEACHING EXPERIENCE:

2001 - 2006 Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Statistics.
2005 - 2006 Institute of Sociology, Warsaw University. Course taught: Using SPSS in social and marketing researches.

PRESENTATIONS IN CONFERENCES:

2004 National Congress of The Polish Sociological Association, title of presentation: Log-liner models for ordinal variables.
2005 (with Henryk Domański) Institute of Philosophy And Sociology, Polish Academy of Sciences, title of presentation: Educational Homogamy of Spouses in European Countries.
2005 (with Paweł Sztabiński and Franciszek Sztabiński) First conference of the European Association for Survey Research, title of presentation: Respondents and Non-Respondents in European Social Survey: Similar or not? A Case of Poland.

RESEARCH ACTIVITIES:

1999 - 2001 Participation in research project Politics, Democracy and Seym (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Grant received from National Committee for Scientific Research).
2002 - 2006 Participation in international project “European Social Survey” (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Grant received from National Committee for Scientific Research. Project coordinated by The Centre for Comparative Social Surveys).
2004 - 2005 Participation in international research project “Monitoring Living Conditions and Quality of Life in Europe”. (coordinated by European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition in Dublin).
2005 Participation in research project “New classifications and occupational scales” (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences. Grant received from National Committee for Scientific Research).
2005 Participation in international research project “PISA - Programme for International Student Assessment” (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences).

ARTICLES:

2000 Agregowanie ocen sędziów sportowych jako przykład zbiorowego podejmowania decyzji (Aggregation of the Sport Judges Marks as a Form of Collective Decision Making), Studia Socjologiczne 1-2: 106-136.
2001 Nota metodologiczna (Methodological Remarks), in: W. Wesołowski (ed.) “Obciążeni polityką. Posłowie i partie” (Burdened with Politics. Deputies, Parliament, Parties), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
2003 Wyrazistość kandydata na scenie politycznej i niepewność wyborcy (Candidate’s Distinctive Image on the Political Scene and Voters’ Uncertainty), Studia Socjologiczne 1: 79-111.
2003 (with Henryk Domański) Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej (Validity of EGP as a measure of social position) . ASK. Społeczeństwo, badania, metody 12: 85-116.
2004 Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Przykłady zastosowania (Log-liner models for ordinal variables. Some examples). ASK. Społeczeństwo, badania, metody 13: 51-85.
2004 Dlaczego Polacy nie głosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej (Why don’t Poles vote? Analysis of the reasons of civic passivity). in: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (ed.) Niepokoje polskie. Warszawa IFiS PAN: 191-223.
2005 (with Henryk Domański) Homogamia edukacyjna małżonków w krajach europejskich (Educational Homogamy of Spouses in European Countries). Studia Socjologiczne 4: 69-98.
2006 (with Henryk Domański) Podobieństwo poziomu wykształcenia małżonków. In H. Domański, A. Ostrowska, P. Sztabiński (ed.) W środku Europy? Wyniku europejskiego sondażu społecznego.. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006