Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


C.V.

Polska wersja
English version

CURRICULUM VITAE

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Przybysz
DATA URODZENIA: 6 września 1975
MIEJSCE URODZENIA: Wołomin, Polska

ADRES

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
Nowy Świat 72, Warszawa, Polska
Tel: 48 22 657 28 34    Fax: 48 22 8267823
E-mail: przybysz@ifispan.waw.pl

MIEJSCE ZATRUDNIENIA, STANOWISKO

Asystent w Zespole Struktury Społecznej, Instytutu Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk

PRZEBIEG EDUKACJI:

1994 - 1999 Studia w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
1999 Obrona pracy magisterskiej Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sędziów sportowych.
Promotor: Prof. dr. hab. Grzegorz Lissowski
Praca otrzymała nagrodę II stopnia na konkursie im. Floriana Znanieckiego za rok 1999
2010 Obrona pracy doktorskiej Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Analiza tablic ruchliwości i danych panelowych
Promotor: Prof. dr. hab. Grzegorz Lissowski

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA:

2001 do chwili obecnej Asystent w Zespole Badań Struktury Społecznej, Instytutu Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk
2002 do chwili obecnej Asystent w Zespole Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych, Instytutu Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk
1999 - 2000 Pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Struktur Władzy, Instytutu Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk

MIĘDZYNARODOWE KURSY:

2004 Uczestnictwo w kursie “Theory and Practice in the Analysis of Cross-National Cross-Sectional Data” organizowanym przez “European Science Foundation Scientific Programme. Quantitative Methods in the Social Sciences”, Wiedeń.
2005 Uczestnictwo w kursie PISA 2003 - “Training Workshop on data analysis using SPSS”, Paryż.
2006 Uczestnictwo w kursie “Models for Longitudinal and Incomplete Data” organizowanym przez “European Science Foundation Scientific Programme. Quantitative Methods in the Social Sciences“, Hasselt.

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

2001 - 2010 Prowadzenie kursu statystyki dla studentów I roku Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
2005 - 2009 Prowadzenie kursu “SPSS w badaniach” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (wraz z Jackiem Hamanem, Mikołajem Jasińskim i Joanną Konieczną)

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

2004 XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Poznaniu. Tytuł referatu: Analiza zmiennych porządkowych za pomocą modeli logarytmiczno-liniowych
2005 (wraz z Henrykiem Domańskim) Konferencja Europejski Sondaż Społeczny (Runda II). Polska w Europie. Instytut Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk. Tytuł referatu: Homogamia edukacyjna małżonków w społeczeństwach europejskich
2005 (wraz z Pawłem Sztabińskim i Franciszkiem Sztabińskim) First conference of the European Association for Survey Research. Tytuł referatu: Respondents and Non-Respondents in European Social Survey: Similar or not? A Case of Poland.
2006 (wraz z Pawłem Sztabińskim i Franciszkiem Sztabińskim) Instytut Socjologii, Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia. Tytuł referatu: Are Non-Respondents similar to Respondents? A case of Poland Social Survey: Similar or not? A Case of Poland.
2008 (wraz z Pawłem Sztabińskim i Franciszkiem Sztabińskim) ESRA 2007 Conference, Praga Tytuł referatu: How does length of fieldwork period influence non-response phenomenon and differences between Respondents and Non-Respondents? Findings from the ESS Project in Poland Social Survey: Similar or not? A Case of Poland.
2008 Konferencja Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce. Instytut Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk. Tytuł referatu: Pozycja zawodowa a zachowania wyborcze Polaków.
2010 (wraz z Henrykiem Domańskim) Konferencja Europejski Sondaż Społeczny, Runda 4, Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany Warszawa. Polska w Europie. Instytut Filozofii i Socjologii, Polskiej Akademii Nauk. Tytuł referatu: Homogamia edukacyjna małżonków - otwartość struktury społecznej.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

1999 - 2001 Udział w projekcie badawczym Płynność a profesjonalizacja i stabilizacja warstwy politycznej w Polsce kierowanym przez Prof. dr hab. Włodzimierza Wesołowskiego (na podstawie grantu KBN).
2002 - 2010 Udział w polskiej edycji projektu badawczego Europejski Sondaż Społeczny kierowanej przez Doc. dr hab. Pawła Sztabińskiego (na podstawie grantu KBN).
2003 - 2008 Udział w projekcie badawczym Europejski Sondaż Społeczny. Przygotowanie i integracja zbiorów danych kierowanym przez Dr Franciszka Sztabińskiego (na podstawie grantu KBN).
2004 Udział w międzynarodowym projekcie badawczym “Monitoring Living Conditions and Quality of Life in Europe” (koordynowanym przez “European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition” w Dublinie)
2004 - 2005 Udział w projekcie badawczym “Nowe klasyfikacje i skale zawodów” kierowanym przez Prof. dr hab. Henryka Domańskiego (na podstawie grantu KBN)
2005 Udział w projekcie badawczym “Przeprowadzenie badań dotyczących stanu wybranych umiejętności polskich uczniów w ramach prowadzonego przez OECD międzynarodowego programu PISA” (kierowanym przez Dr hab. Michała Federowicza)
2007 Konsultacje statystyczne w polskiej edycji grantu międzynarodowego: Integrated and United? A Quest for Citizenship in an “Ever Closer Europe” (kierowanej przez Prof. Dr hab. Włodzimierza Wesołowskiego)
2007 Udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Economic Elites in an extended Europe: Recruiting, Careers and Manager Orientations - A Comparison between Germany, Hungary and Poland" (kierowanym przez Krzysztofa Jasieckiego)

PUBLIKACJE NAUKOWE:

2000 Agregowanie ocen sędziów sportowych jako przykład zbiorowego podejmowania decyzji, “Studia Socjologiczne” Nr 1-2: str: 106-136.
2001 Nota metodologiczna, W: W. Wesołowski (red.) “Obciążeni polityką. Posłowie i partie”, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
2003 Wyrazistość kandydata na scenie politycznej i niepewność wyborcy, “Studia Socjologiczne” Nr 1: str: 79-111.
2003 (współautor) Henryk Domański i Dariusz Przybysz. Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej. “Ask, Społeczeństwo, Badania, Metody”. Nr 12: 85-116.
2004 Dlaczego Polacy nie głosują. Analiza przyczyn bierności wyborczej W: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.) Niepokoje polskie. Warszawa IFiS PAN 191-223
2004 Modele logarytmiczno-liniowe dla zmiennych porządkowych. Przykłady zastosowania. “Ask, Społeczeństwo, Badania, Metody”. Nr 13: 51-85.
2005 (współautor) Henryk Domański i Dariusz Przybysz. Homogamia edukacyjna małżonków w krajach europejskich. “Studia Socjologiczne” Nr 4: 69-98.
2006 (współautor) Henryk Domański i Dariusz Przybysz. Podobieństwo poziomu wykształcenia małżonków. W: H. Domański, A. Ostrowska, P. Sztabiński (red.) W środku Europy? Wyniku europejskiego sondażu społecznego. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN
2007 (współautor) Henryk Domański i Dariusz Przybysz. Homogamia małżeńska i hierarchie społeczne. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
2007 (współautor) Henryk Domański i Dariusz Przybysz. Educational Homogamy in 22 European Countries. “European Societies” Nr 9(4): 495 - 526.
2007 (współautor) Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński i Dariusz Przybysz. Are non-respondents similar to respondents? Findings from the ESS-2004 in Poland. “Ask. Społeczeństwo. Badania. Metody” Nr 16: 25-54.
2008 (współautor) Henryk Domański i Dariusz Przybysz. Kopciuszek w XXI wieku. Badania poziomu wykształcenia małżonków w 22 krajach europejskich. “Academia” Nr 3(15): 24-27.
2008 ((współautor) Henryk Domański, Bogdan Mach i Dariusz Przybysz. Pochodzenie społeczne - wykształcenie - zawód: ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1982-2000. W: H. Domański (red.) Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, s.97-132
2008 Pozycja społeczno-zawodowa a zachowania wyborcze Polaków. W: H. Domański (red.) Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, s.211-245
2009 (współautor) Henryk Domański i Dariusz Przybysz. Bariery zawierania małżeństw w Polsce w latach 1977-2007. "Studia Socjologiczne" 1: 53-87.
2009 (współautor) Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński i Dariusz Przybysz. How does length of fieldwork period influence non-response? Findings from ESS 2 in Poland. "Ask. Społeczeństwo. Badania. Metody", 18: 67-95.