Dariusz  Przybysz

      Strona Tytułowa    |    C.V.    |    Dydaktyka    |    Kontakt


Od 1999 roku pracuję w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jestem adiunktem w Zespole Badań Struktury Społecznej.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metod statystycznych i modeli formalnych stosowanych w naukach społecznych.

Prowadzę zajęcia ze statystyki dla studentów I roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej stronie zamieszczam również pomoce dydaktyczne związane z tym kursem.